Autor layoutu - PaBi3 - http://www.phprs.pabi3.com/

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ankety | Odkazy | TOP 15 | Download | Personalizace | Vyhledávání |

  Hlavní menu
Download
Odkazy
Sekce vyhrazená členům
Fotogalerie
Archiv bulletinů
Program PLNIČ

  Kontakt
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.
Areál Šroubáren č.ev 43
252 66 Libčice nad Vltavou

dgsa(a)seznam.cz
Datová schránka: avgtzgp

IČO: 26636760
DIČ: CZ 26636760

Bankovní účet:
3526636760 / 2010


Asociace bezpečnostních poradců a znalců je členem Mezinárodní asociace bezpečnostních poradců
EASA  Partneři
Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů (SPV)
SPV

  Google překladač


téma * Valná hromada ABPZ 2012
Vydáno dne 11. 06. 2012 (4218 přečtení)

Ve dnech 19. - 20. 4. 2012 se v Mikulově uskutečnila Valná hromada Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. V příjemném prostředí hotelu Zámeček zástupci výkonného výboru a revizní komise seznámili přítomné členy našeho sdružení a pozvané hosty s činností našeho sdružení za předchozí období...

Valné hromady se zúčastnilo 33 z celkem 111 členů ABPZ. Z tohoto důvodu, a v souladu s platným zněním stanov, byla na počátku valná hromada prohlášena za neusnášeníschopnou. O hodinu později pak začala náhradní valná hromada, která již proběhla bez problémů.

Vlastní jednání zahájil prezident ABPZ p. Zelený přivítáním přítomných členů a hostů. Po schválení dál řídil průběh valné hromady Ing. Křípal. V dalším průběhu zhodnotil p. Zelený činnost sdružení za rok 2011 a poděkoval přítomným hostům za spolupráci a podporu při činnosti sdružení.

Do plánu činnosti na rok 2012 bylo zapracováno uspořádání odborného semináře. Tento seminář bude s největší pravděpodobností zamířen na problematiku kombinované přepravy nebezpečných věcí. Termín konání pak bude stanoven s ohledem na akce pořádané dalšími subjekty.

Dne 19. 6. 2012 proběhne v Ostravě setkání se zástupci sdružení polských bezpečnostních poradců. Jednat se bude především o možnostech rozšíření další spolupráce. V případě zájmu bude také ABPZ spolupracovat s agenturou Reviko na přípravě tradičního semináře.  

Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtu a stanovení výše členského příspěvku. Valná hromada tak rozhodla o přijetí schodkového rozpočtu pro rok 2012 a odsouhlasila také návrh na zachování výše členského příspěvku.

Valná hromada také odsouhlasila návrh složení výkonného výboru a revizní komise pro další období. Výkonný výbor i revizní komise tak bude pracovat i nadále ve stejném složení.

V poslední části valné hromady pak dostali prostor hosté. Ing Mičan nabídl ABPZ další spolupráci a možnost uspořádání semináře se zaměřením na legislativní dopady do oblasti chemických látek a odpadového hospodářství. Ing. Mičan vykonává v této oblasti činnost soudního znalce.

Problematiku přeprav nebezpečných věcí na Slovensku nastínil ve svém vystoupení Ing. Sedlák. 

Ing. Knížek (MD ČR) ve svém vystoupení informoval o termínech atestačních zkoušek BP a požádal Asociaci o podporu směrem k jednotlivým členům, aby se zkouškami neotáleli. ABPZ ve spolupráce s Ing. Knížkem uspořádá seminář ke změnám v Řádu RID, které vejdou v platnost od 1. 1. 2013. Dále informoval o spolupráci ministerstev dopravy ČR a SR.

Za DÚ Ing. Karkoš podtrhnul, že i DÚ naráží na problém nezávislosti, tak jako by měli být i BP. Informoval o rozšířené působnosti odboru RID, a to o oblast údržby vozidel. Nabídnul, aby do zkušební komise pro oblast znalců byl přizván zástupce Asociace.

Ing. Děd za ČD Cargo vystoupil s dotazem, proč více dopravců nepřistupuje do UIC s cílem zlepšení a urychlení kontaktu v přepravě NV  (navrhuje spolupráci a podporu ze strany ČD Cargo).

Za SPV vystoupil Ing. Ličman a zdůraznil odpovědnost za údržbu vozů (certifikát vystaví DÚ). Nejdříve se však musí certifikovat opravny a pak lze certifikovat držitele (vlastníky) vozů (povinnost od května 2013).

Na závěr valné hromady pak p. Zelený poděkoval všem zúčastněným za hladký průběh valné hromady a za všechny podněty, kterými se bude na svých dalších zasedáních výkonný výbor zabývat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Související články:
Seminář "PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ - FOSFA 2024" (28.03.2024)
Členská schůze ABPZ 2024 (25.03.2024)
Seminář: Provoz dle RID/ADR/IMDG CODE (23.06.2023)
Materiály ze semináře věnovaného změnám v RID 2023 (09.02.2023)
Seminář ke změnám RID/ADR 2023 (29.12.2022)
Video záznam ze semináře ABPZ věnovaného změnám v RID (03.03.2021)
Seminář - ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) PLATNÉ OD 1. 1. 2021 (19.01.2021)
Materiály k semináři "NÁPLŇ PRÁCE BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ" (27.01.2020)
Materiály ze semináře "ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2019" (21.06.2019)
Zhodnocení semináře "ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2019" (20.06.2019)
Seminář ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2019 (16.05.2019)
Veletrh zaměřený na přepravu nebezpečných věcí v Lipsku (06.01.2019)
Seminář agentury Reviko (26.09.2018)
Seminář ABPZ (28.08.2018)
Příprava podzimního semináře (09.08.2018)
Seminář - Kontejnerová přeprava zboží včetně nebezpečných věcí (27.09.2017)
Materiály ze semináře o změnách v Řádu RID 2017 (31.01.2017)
Seminář: ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2017 (30.12.2016)
Seminář: Údržba a zkoušení železničních cisternových vozů pro přepravu NV (08.11.2016)
AKTUALIZACE! Seminář: Provoz kolejových vozidel a mimořádnosti při přepravách nebezpečných věcí (03.08.2016)
Seminář na téma: AKTUÁLNÍ CHEMICKÁ LEGISLATIVA (25.09.2015)
Valná hromada 2015 (17.03.2015)
AKTUALIZOVÁNO: Seminář věnovaný změnám v Řádu RID 2015 (14.01.2015)
Seminář Přeprava nebezpečných věcí ve vztahu ke Slovenské republice (05.10.2014)
Seminář Čištění železničních cisteren (02.06.2014)
Valná hromada 2014 (19.03.2014)
Seminář VLEČKOVÝ PROVOZ Z POHLEDU LEGISLATIVY (02.01.2014)
Seminář v České Třebové (16.08.2013)
Materiály ze semináře: ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) (08.02.2013)
Materiály k semináři PRÁCE BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH (03.02.2012)
Seminář "Práce bezpečnostního poradce v širších souvislostech" (15.11.2011)
Doplněno: Materiály k semináři ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2011 (22.03.2011)

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Radek Klein | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )


  Novinky
25.03.2024: Členská schůze 2024
Právě byla zahájena 1. část Členské schůze 2024. Ukončena bude dne 28. 3. v 18:00 hod.

01.03.2024: Rozeslání Informačního bulletinu 1/2024 všem členům sdružení

25.01.2024: Aktualizace sekce vyhrazené pro členy

  Prodej Řádu RID 2023
Nabízíme Vám Řád RID ve znění platném od 1. 1. 2023

RID 2023


  Nebezpečný náklad
Aktuální číslo časopisu:

www.nebezpecnynaklad.cz

Předplatné časopisu

Powered by phpRS. Designed by PaBi3.
© 2005 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.