Autor layoutu - PaBi3 - http://www.phprs.pabi3.com/

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ankety | Odkazy | TOP 15 | Download | Personalizace | Vyhledávání |

  Hlavní menu
Download
Odkazy
Sekce vyhrazená členům
Fotogalerie
Archiv bulletinů
Program PLNIČ

  Kontakt
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.
Areál Šroubáren č.ev 43
252 66 Libčice nad Vltavou

dgsa(a)seznam.cz
Datová schránka: avgtzgp

IČO: 26636760
DIČ: CZ 26636760

Bankovní účet:
3526636760 / 2010


Asociace bezpečnostních poradců a znalců je členem Mezinárodní asociace bezpečnostních poradců
EASA  Partneři
Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů (SPV)
SPV

  Google překladač


Weblinks sekce

Legislativa     Příslušné orgány dle řádu RID

TŰV CZ s.r.o. - Příslušný orgán ve vztahu ke kapitole 6.2 RID tj. na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn.

Ministerstvo dopravy ČR - Příslušný orgán podle Řádu RID pro veškeré činnosti které nepodléhají do kompetence jiného příslušného úřadu.

ČLPR, s.r.o. - Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. - Příslušný orgán podle Řádu RID pro klasifikaci nebezpečných věcí vyjma třídy 7 ? radioaktivní látky a k provádění technických prohlídek a zkoušek kontejnerů a výměnných nástaveb.

CIMTO s.p. - Centrum pro informace a mechanické testování obalů - Příslušný orgán podle Řádu RID pro zkoušení a certifikaci obalů ve smyslu příslušných Osvědčení o akreditaci.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Příslušný orgán podle Řádu RID pro veškeré záležitosti týkající se třídy 7 ? radioaktivní látky.

Drážní inspekce - Příslušný orgán podle Řádu RID pro zjišťování příčin vzniku mimořádných událostí a nehod v drážní dopravě.

DÚ - Drážní úřad - Příslušný orgán podle Řádu RID pro veškeré záležitosti týkající se: určených technických zařízení, požadavků na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, požadavků na konstrukci, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a značení nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC) a dalších povinností Drážního úřadu jako drážního správního úřadu dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (zejména státní dozor).


  Novinky
25.03.2024: Členská schůze 2024
Právě byla zahájena 1. část Členské schůze 2024. Ukončena bude dne 28. 3. v 18:00 hod.

01.03.2024: Rozeslání Informačního bulletinu 1/2024 všem členům sdružení

25.01.2024: Aktualizace sekce vyhrazené pro členy

  Prodej Řádu RID 2023
Nabízíme Vám Řád RID ve znění platném od 1. 1. 2023

RID 2023


  Nebezpečný náklad
Aktuální číslo časopisu:

www.nebezpecnynaklad.cz

Předplatné časopisu

Powered by phpRS. Designed by PaBi3.
© 2005 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.