Seminář ke změnám RID/ADR 2023

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 29. 12. 2022

AKTUALIZACE. Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. pořádá seminář věnovaný změnám v Řádu RID platným od 1.1.2023.

Místo konání: Zasedací sál Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Datum: 26. ledna 2023

P R O G R A M

10:00 hod. Zahájení semináře, Ing. Jindřich Křípal, předseda ABPZ

10:05 hod. Průřezové seznámení se změnami RID 2023 a aktuální otázky z přepravy nebezpečných věcí, Ing. Luboš Knížek, vedoucí oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici, Odbor drážní dopravy, Ministerstvo dopravy

10:50 hod. Představení činnosti Drážní inspekce, Mgr. Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce

11:15 hod. Změny v silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023), Ing. Jiří Kokeš, Odbor silniční dopravy, Ministerstvo dopravy

11:35 hod. Občerstvení

12:00 hod. Kontroly Drážního úřadu na úseku přeprav nebezpečných věcí a výstupy z této činnosti, zástupce Drážního úřadu, oddělení přeprav nebezpečných věcí

12:30 hod. Diskuze k projednávané problematice

13:00 hod. Závěr semináře a prodej předpisu RID 2023.

Případné změny v programu jsou vyhrazeny.

Organizační záležitosti:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné se přihlásit prostřednictvím e-mail zprávy na adresu dgsa@seznam.cz do 20.1.2023. Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob, organizaci (zaměstnavatele), formu úhrady poplatku za seminář a u členů ABPZ ještě číslo jejich osvědčení. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené e-mail adrese.

Účastnický poplatek:

pro členy 500,- Kč, bez předpisu RID 2023;

pro nečleny ABPZ 800,- Kč, bez předpisu RID 2023;

pro členy i nečleny 1 800,- Kč s předpisem RID 2023 (výměnná forma) bez nového zakládacího šanonu;

pro členy i nečleny 2 000,- Kč s předpisem RID 2023 (výměnná forma) s novým zakládacím šanonem.

Součástí předpisu RID je také USB flash disk s elektronickou verzí RID 2023 a dalšími informacemi související s přepravou nebezpečných věcí + taška s potiskem ABPZ.

Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo na účet číslo: 3526636760/2010 FIO Banka s tím, že variabilní symbol u členů ABPZ = číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, VS pro nečlena na vyžádání Vám obratem sdělíme. ABPZ není plátcem DPH.