Mnohostranná dohoda RID 1/2021

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Vydáno dne: 03. 03. 2021

Mnohostranná dohoda RID 1/2021

podle oddílu 1.5.1 RID

týkající se osvědčení bezpečnostního poradce v souladu s 1.8.3.7 RID

(1) Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, platná do 30. září 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s 1.8.3.16.2 RID před 1. říjnem 2021.

(2) Tato dohoda je platná do 1. října 2021 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody. Pokud je před tímto datem zrušena jedním ze signatářů, zůstane v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu na území těch smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody a které ji nezrušily.

V Praze 25. února 2021

Příslušný orgán pro RID České Republice
Za Ministerstvo dopravy

Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drážní dopravy