Zhodnocení semináře "ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2019"

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Zdroj: ABPZ, Vydáno dne: 20. 06. 2019

Dne 29. 5. 2019 pořádala Asociace bezpečnostní poradců a znalců, z.s.(ABPZ) na Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") v zasedacím sále seminář na téma RID 2019.

Chtěli bychom ještě jednou i touto cestou jménem Asociace a všech zúčastněných poděkovat příslušným zástupcům MD za vstřícný přístup a umožnění realizace tohoto semináře, který přináší "životně důležité informace" pro všechny, co se zabývají přepravou nebezpečných věcí, přímo na půdě ministerstva. Zvláštní poděkování pak náleží zástupcům MD, kteří nás osobně seznámili s novinkami, Ing. Luboši Knížkovi, který nás seznámil se stávající organizační strukturou MD s ohledem na přepravu nebezpečných věcí, mnohostrannými dohodami, průběhem implementace nového vydání předpisu RID do české legislativy a nejdůležitějšími změnami vyplývajícími z nového vydání předpisu RID (2019), Ing. Jiřímu Kokešovi, který nás seznámil s připravovanou novelou zákona č. 111/1994 o silniční dopravě, doplňující do předpisu povinnosti řidiče, možnostmi a udělováním výjimek z ADR platných adresně a dále se zásadními změnami nového vydání předpisu ADR (2019). Bez povšimnutí nezůstala ani poznámka, že od roku 2021 bude z oficiálního názvu ADR vypuštěno slovíčko "Evropská" neboť se tato dohoda a její požadavky začínají uplatňovat v daleko širším měřítku.

Z prezentovaných novinek nás zaujala doplněná poznámka v RID týkající se povinnosti plničů a vykládců: "Instrukce ve formě kontrolního seznamu pro cisternové vozy na plyny jsou dostupné na webové stránce OTIF (www.otif.org), jako pomoc plniči plynových cisternových vozů při dodržování bezpečnostních povinností, zejména s ohledem na těsnost cisternových vozů." Kontrolní seznamy pro cisternové vozy na kapaliny byly vydány OTIF v roce 2012 a na našich webových stránkách v českém jazyce zpřístupněny v únoru 2013. Pokusíme se, co nejdříve kontrolní seznamy pro cisternové vozy na plyny také zpřístupnit u nás na webu v českém jazyce.

V reakci na některé dotazy účastníků jsme také obdrželi informaci od zástupců MD, že při příštím vydání ADR/RID bude snaha, aby nové předpisy byly dostupné dříve než na konci přechodného období.

Celý seminář vhodně doplnil pan Ing. Ivan Pobjecký, Ph.D. s přednáškou na téma "Zkoušení a kódování obalů, nádob IBC a velkých obalů na přepravu a balení nebezpečných věcí", předseda sekce přeprav NV Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a zástupce Institutu mechanického testování, s.r.o. Praha. Přednáška byla velice zajímavá, doplněná o praktické ukázky zjištění jak přímo z přepravy nebezpečných věcí, tak z praxe při zkoušení obalů.

V rámci semináře bylo možné si zakoupit nové vydání RID 2019 v tištěné podobě vydané ABPZ. Součástí výtisku je USB Flash disk, obsahující elektronickou verzi předpisu i další užitečné informace týkající se přepravy nebezpečných věcí. V případě zájmu je možnost si další výtisky objednat přímo u ABPZ.

qk